Lobke » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 14 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Ambulante-, semimurale- en intramurale zorg

Ambulante-, semimurale- en intramurale zorg

Verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en andere specialisten bieden verschillende soorten zorg aan mensen. Deze zorg kan ambulant, semimuraal of intramuraal zijn, afhankelijk van de wensen van de pat… Sociaal, 01-03-2007

Angststoornissen

Iedereen is wel eens bang of angstig voor iets. Als deze angst zó erg wordt, vaak voorkomt en soms voor iets onwerkelijks of iets dat er helemaal niet is is, noemen we het een angststoornis. In dit ar… Psychologie, 08-03-2007

Copingstrategieën

Iedereen heeft wel eens te maken met dingen als stress, teleurstellingen of andere tegenslagen. Ieder mens gaat daar ook anders mee om, op zijn eigen manier. Toch is er wel een lijn in te trekken van… Psychologie, 15-03-2007
Drogredenen: niet kloppende argumentatie en redeneringen

Drogredenen: niet kloppende argumentatie en redeneringen

Drogredenen worden ontzettend veel gebruikt in de politieke debatten in de Tweede Kamer die je wel eens op televisie ziet. Het zijn verkeerde, of kromme, redeneringen. Men gebruikt dus argumentatie di… Politiek, 22-12-2006

Een adviesproces

Als je ergens advies over wilt hebben, of dat nou is over je schoolkeuze, of je wel of niet bij een bepaalde sportvereniging zult gaan of over je gezondheid, er speelt zich altijd een soort proces af,… Diversen, 14-01-2007
Geschiedenis van de psychiatrie

Geschiedenis van de psychiatrie

De psychiatrie bestaat nog niet zo lang zoals wij het kennen, mensen met een psychiatrische stoornis werden begin vorige eeuw nog heel anders ‘behandeld’ dan tegenwoordig. Tegenwoordig maakt de psychi… Psychologie, 21-02-2007

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen van iemand die diegene zo uitstraalt en uitdraagt dat het echt bij hem/haar hoort. Deze eigenschappen stellen de minder in het oog springende eigenschappen van ieman… Diversen, 22-03-2007

Omgaan met probleemgedrag

Als je in de zorg werkt krijg je te maken met probleemgedrag. Of je nou met jonge kinderen werkt, met pubers of bejaarden, bij iedere leeftijdsgroep kan probleemgedrag voorkomen. Er zijn grofweg 3 ver… Psychologie, 15-03-2007

Ouderenzorg, voorzieningen en veranderingen

Op dit moment zijn er veel ouderen, maar het worden er alleen maar meer, door de vergrijzing. Waar gaat de ouderenzorg over, welke voorzieningen zijn er voor ouderen en waardoor veranderen deze? Sociaal, 21-12-2006

Persoonlijkheidsstoornissen

Je persoonlijkheid is je 'eigen aard,' waarmee je je in de omgang herkenbaar onderschiedt van anderen. Dat is iets anders dan je identiteit. Je identiteit is namelijk het subjectieve beeld dat je van… Psychologie, 16-03-2007